Vitajte!
 
 
  Image
Košík: prázdny
Image
Image
Image
 
   
Porovnanie
Image Nemáte do porovnania pridané žiadne produkty.

Image Ako pridať produkt do porovnania?
Naposledy prezrené
Konverzný kurz
 
1 € = 30,1260 Sk
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim (spotrebiteľom)   a predávajúcim (prevádzkovateľom)  internetového obchodu tehotka.sk.  Prevádzkovateľom internetového obchodu tehotka.sk je Roman Bačka baer SLOVAKIA, Kpt.Jaroša 1606/2,  955 01 Topoľčany, IČO: 37284797, e-mail: tehotka@tehotka.sk,  tel.: 0905 525 022.
Kupujúci je pred odoslaním objednávky povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR, Občianskeho zákonníka SR, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákonom o elektronickom obchode v platnom znení.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodanie tehotenského a detského oblečenia, obuvi, doplnkov, kozmetiky a iného tovaru predávaného prostredníctvom internetového obchodu tehotka.sk, na základe objednávky od kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, e-mailom, prípadne telefonicky.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu tehotka.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovú stránku obchodu tehotka.sk.
Kúpna  zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí   zaslaním informačnej správy na  e-mail kupujúceho. Súčasťou informačnej správy kupujúcemu sú obchodné a reklamačné podmienky, reklamačný formulár a formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade platby na bankový účet sú súčasťou povtvrdzujúcej  správy aj údaje potrebné na uskutočnenie bankového prevodu. Jednotlivé kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú uvedené na internetovej stránke obchodu v časti "Ako nakupovať", vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má možnosť pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať správnosť všetkých uvedených údajov, prípadne ich opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu aj v inom jazyku.

Ceny

Cena tovaru sa rozumie „zo skladu predávajúceho“, nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu (poštovné). Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty(20%DPH). Všetky akciové ceny uvedené na stránke tehotka.sk platia po dobu uvedenú na stránke alebo do vypredania zásob. Konečná cena tovaru je uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného). Túto sumu je povinný spotrebiteľ uhradiť. 

Dodacia lehota a platobné podmienky

Bežná dodacia doba pre tovar na sklade je 3 - 5,  tovar na objednávku 7 - 14 pracovných dní. Dodacia doba pri platbe prevodom na účet začína plynúť po pripísaní platby na účet predávajúceho. Dodacia doba do Českej republiky je 10 dní po pripísaní platby na účet predávajuceho. Objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je včase doručenia objednávky na sklade predávajúceho alebo dodávateľa, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny
v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci.

Kupujúci bezodkladne po prevzatí tovar riadne prehliadne a skontroluje. Ak je prepravný obal doručeného tovaru viditeľne poškodený odporúčame kupujúcemu tovar od prepravcu neprevziať, spísať s dopravcom protokol o poškodení a o tejto skutočnosti vyrozumieť predávajúceho.

Zasielanie tovaru a prepravné náklady

Tovar v SR je zasielaný kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. ako balík. Kupujúci si môže vybrať, či mu bude balík doručený na jeho poštu, alebo na jeho adresu. Po vzájomnej dohode je možný osobný odber v prevádzke Tehotka, Kpt.Jaroša 1606/2,  955 01 Topoľčany. Poštovné pri hodnote objednávky nad  65,00 € neúčtujeme(platí len pre objednávky s miestom doručenia v SR). 

Tovar v SR zasielame ako:

 • balík cez Slovenská pošta a.s.  -  platba vopred na účet: 2,50 €
 • balík cez Slovenská pošta a.s.  -  platba na dobierku:  3,50 €
 • balík cez Expres kuriér - Slovenská pošta a.s.  -  platba vopred na účet:  5,00 €
 • balík cez Expres kuriér - Slovenská pošta a.s.  -  platba nadobierku:  6,00 €
 • Poštovné pri hodnote objednávky nad  65,00 € neúčtujeme

Tovar do Českej republiky zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. ako balík. Cena poštovného je stanovená podľa cenníka Slovenskej pošty a.s. 

Tovar kupujúcemu z ČR bude zaslaný po uhradení celej sumy na účet predávajúceho, platba dobierkou nie je v tomto prípade možná.

Platby a bankové prevody

 • prevod na bankový účet (tovar bude zaslaný po úhrade celkovej ceny objednávky)
 • dobierka (celkovú sumu objednávky zaplatíte poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte)
 • hotovosť - osobný odber (v prevádzke: Tehotka, Kpt.Jaroša 1606/2,  955 01 Topoľčany)
         _________________________________________________________________________
 • Názov účtu: Roman Bačka, Boženy Němcovej 1906/7, 955 01 Topoľčany, SR
 • Názov banky: Tatra banka, a.s. 
 • Číslo účtu/ IBAN (SEPA platby): SK5111000000002613086563 (číslo účtu zadávajte bez medzier)
 • Číslo účtu: 2613086563/1100
 • SWIFT/ BIC: TATRSKBX
 • variabilný symbol: číslo objednávky

Storno, zrušenie objednávky

Kupujúci má právo objenávku zrušiť(stornovať) počas jednej hodiny od vytvorenia objednávky priamo v e-shop-e, e-mail-om alebo telefonicky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a uplatnenie odstúpenia od zmluvy

Zákazník (kupujúci) má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Zákazník (kupujúci) je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu písomne prostredníctvom e - mailu, alebo na formulári poskytnutom predávajúcim, alebo USB kľúči. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi všetky platby od neho prijaté, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov a poplatkov na základe zmluvy. Lehota na splnenie tejto povinnosti  je 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spôsob vrátenia peňazí je väčšinou rovnaký ako použil kupujúci pri svojej platbe, zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcenu náklady na vrátenie tovaru vyššie, ako je najlacnejší spôsob doručenia tovaru. Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy doručiť alebo vrátiť tovar predávajúcemu a odoslať najneskôr 15 deň od odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru zákazník (kupujúci).

Predávajúci  si  vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom. Bezdôvodné neprevzatie objednaného tovaru kupujúcim bude posudzované ako porušenie zmluvných podmienok.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)


Vrátenie tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu: Roman Bačka baer SLOVAKIA, prev.Tehotka Kpt.Jaroša 1606/2,  955 01 Topoľčany alebo priniesť osobne. Tovar by mal kupujúci vrátiť  úplný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že vrátený tovar bude nekompletný či poškodený, má nárok na náhradu škody (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Vrátený tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Reklamačný formulár (pdf)


Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodným podmienok budú vykonané výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.


Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2017

Vyhľadávanie
Hľadaný výraz:

... v kategóriach:
 
Image Rozšírené vyhľadávanie
Kontaktné údaje
TEHOTKA
ul. kpt. Jaroša 1606/2
Topoľčany
95501

Kontaktná osoba:
Roman Bačka
Telefón: 0905 525 022
E-mail: tehotka@tehotka.sk
ICQ: # 123123123 ICQ status
     
  | Prihlásenie zákazníka  
  © 2019 Tehotka.sk tehotenské oblečenie, tehotenská móda, všetky práva vyhradené | | 19.01.2019 - 00:22:05