Vitajte!
 
 
  Image
Košík: prázdny
Image
Image
Image
 
   
Porovnanie
Image Nemáte do porovnania pridané žiadne produkty.

Image Ako pridať produkt do porovnania?
Naposledy prezrené
Konverzný kurz
 
1 € = 30,1260 Sk
Ochrana osobných údajov

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR č.3885.


Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú využité výlučne za účelom poskytnutia konkrétnej služby - prijatia a spracovania objednávky, informovanie užívateľov o stave ich objednávky, vedenie účtovných dokladov, ako aj iných dokladov spojených s vybavením ich objednávky.


Prevádzkovateľ internetového obchodu  tehotka.sk, Roman Bačka baer SLOVAKIA, Kpt.Jaroša 1606/2, 955 01 Topoľčany, IČO: 37284797 prehlasuje, že osobné údaje získané registráciou užívateľského účtu bude využívať v súlade so Zákonom 122/2013 Zb.z. O ochrane osobných údajov a nebudú poskytované tretím osobám.


Ak si užívateľ praje zrušenie registrácie, stačí svoje rozhodnutie písomne oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu prevádzkovateľovi. Po zrušení registrácie budú osobné údaje užívateľa bezodkladne zlikvidované s výnimkou údajov archivovaných podľa osobitného predpisu (Zákon o účtovníctve). 


Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky užívateľa obsahujúce osobné údaje je prevádzkovateľ retisshop.sk povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje zlikvidované.


Odoslaním objednávky užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetového obchodu tehotka.sk svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formuláriako aj údajov o svojich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu. Svoj súhlas so zasielaním noviniek, ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, e-mailom alebo SMS správou vyjadruje užívateľ osobitne zakliknutím políčka \\\"prihlásiť sa k odberu\\\" na konci registračného formulára. Svoj súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na kontaktný e-mail prevádzkovateľa internetového obchodu. 


Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je užívateľ povinný informovať prevádzkovateľa o ich zmene e-mailom, prípadne vyplnením nového registračného formulára pri odosielaní objednávky tovaru. Osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú v nevyhnutnom rozsahu poskytované sprostredkovateľom, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s tehotka.sk  ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, príp. poskytovatelia webhostingových služieb a pod. Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta a.s. (IČO: 36631124).


Podľa. zákona č. 122/2013 Zb z. o Ochrane osobných údajov má dotknutá osoba (užívateľ) právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa internetového obchodu retisshop.sk vyžadovať potvrdenie, či sú údaje o jej osobe spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané a zdroj nadobudnutia jej osobných údajov. Taktiež má dotknutá osoba právo vyžadovať likvidáciu nesprávnych alebo neúplných a neaktuálnych osobných údajov, ako aj osobných údajov, ktorých spracúvanie sa skončilo. Má právo na blokovanie jej osobných údajov z dôvodu, že vypršala platnosť súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej predchádzajúceho súhlasu, požadovať odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom internetového obchodu tehotka.sk.


Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi užívateľov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. 

Vyhľadávanie
Hľadaný výraz:

... v kategóriach:
 
Image Rozšírené vyhľadávanie
Kontaktné údaje
TEHOTKA
ul. kpt. Jaroša 1606/2
Topoľčany
95501

Kontaktná osoba:
Roman Bačka
Telefón: 0905 525 022
E-mail: tehotka@tehotka.sk
ICQ: # 123123123 ICQ status
     
  | Prihlásenie zákazníka  
  © 2019 Tehotka.sk tehotenské oblečenie, tehotenská móda, všetky práva vyhradené | | 19.01.2019 - 00:20:41